ИКАР се разграничава от опитите адвокатурата да се използва за политически цели.

Декларация