Инициативен комитет за адвокатска реформа (ИКАР) е неформално обединение на адвокати от цялата страна, които си поставят за цел основна реформа на адвокатската професия в България.

за насИКАР цели бързо и качествено реализиране на съдебната реформа, подобряване на образа на адвокатите пред обществото и се бори с пасивната, и непрозрачна дейност на ръководните органи на адвокатурата.

ИКАР насърчава и подкрепя в изборите за ръководни органи на адвокатурата личности, които са визионери и притежават високи нравствени качества и добродетели.

ИКАР работи за повишаване на професионалната квалификация на адвокатите, добрите конкурентни практики и повишаване на качеството на адвокатските услуги.

Сред учредителите на ИКАР има председатели на адвокатски колегии, членове на адвокатски съвети, университетски преподаватели и общественици.

Дейността на ИКАР е публична и в полза на обществото.