Членове на Изпълнителния съвет на Инициативен комитет за адвокатска реформа

гр. София
15 октомври, 2016г.

 


Адвокат ГайдаровАдвокат Георги Гайдаров има над 14 години юридически стаж. Специалист в областта на вещно, търговско и облигационно право, в частност в производствата по несъстоятелност. През последните години осъществява процесуално представителство на търговска банка „ОББ“ АД по граждански и търговски дела. Завършил е Юридическия факултет СУ “Св. Климент Охридски”, специалност право през 2000г., както и Икономически Университет гр. Варна – магистърска степен по „Публични Финанси”. Завършил е Първа езикова (английска) гимназия – гр.Варна. През периода 2001 до 2005г. е бил съдия в Районен съд гр.Варна. От 2010г. е Арбитър към Международния търговски арбитраж – UNCITRAL. Владее английски и руски език. Има множество специализации и обучения в България и чужбина.


Адвокат Грета ГаневаГрета Борисова Ганева е адвокат в Адвокатска колегия- София. Завършила специалност „право“ и специализации по „Правораздаване“ и „Публична администрация“ в СУ „Св. Кл. Охридски“. Магистър по Право на ЕС. Участник в работни групи по изработване на законопроекти. Член на Консултативния съвет при Министъра на образованието и науката. Автор на статии относно празноти и противоконституционни текстове в българското законодателство. Известна като първата, констатирала и алармирала за противоконституционността на Методиката към ИК относно т. нар. неподкрепящо квадратче и относно ограниченията пред българите в чужбина, като след становището й, разпространено в медиите и подкрепено от адвокатите- учредители на ИКАР, 43- тото Народно събрание приема незабавно изменения и допълнения на ИК в тази част.


Адвокат Ива ЗгуроваАдвокат Ива Згурова е възпитаник на Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” с Магистърска диплома по право от 2006 г. и специализация международно право и международни отношения, а от декември 2007 г. е член на Софийска адвокатска колегия. Работи в сферата на търговско и дружествено право, интелектуална собственост, вещно право и административно право и процес във връзка с придобиване на българско гражданство и получаване на статут на продължително пребиваващ в Република България чужденец. Понастоящем е управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Тончев и Згурова”.

Езици:
Български /майчин/, английски, френски, руски


Адвокат Ирена АлександроваАдвокат Ирена Александрова е възпитаник на Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с Магистърска диплома по право и живее и работи във Видин. Предприемач и активен общественик, създател на документалния филм за Видин „На Дунава вечен страж“. Адвокат Ирена Александрова има над 25 години активна юридическа практика, била е държавен нотариус и районен съдия във Видински районен съд. Специалист е в работата с корпоративни клиенти, търговска несъстоятелност, общо гражданско, търговското, данъчното и конкурентното право. Вписана е в списъка на синдиците. Майка е на две деца. Член е на Адвокатска колегия – гр. Видин.

Владее английски език.


Адвокат Петромир КънчевАдвокат Петромир Кънчев е юрист по образование и работи като адвокат на свободна практика. От самото начало на кариерата си подпомага дейността на множество неправителствени организации в областта на образованието и социалната работа. Предпочитаната от него сфера на работа е консултирането на стартиращи проекти, намиране на съмишленици и спомоществователи, организиране на кампании за набиране на доброволци и дарители и на събития за популяризиране дейността на организацията. Истински вярва, че най-полезното нещо, което човек може да прави, е да инвестира в по-добри условия за децата като идващо поколение и да създава нови възможности за тях.
Завършил е право в Юридическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ през 1997 г. Провел е подготвителен стаж за млади адвокати в гр. Сиатъл, САЩ.
Женен от 20 години, има три прекрасни деца.


Адвокат Руска ДучеваАдвокат Руска Дучева е възпитаник на първия випуск от Юридическия факултет на Бургаския Свободен Университет. През 1995г., завършва пълния курс на обучение в Юридическия факултет по специалността „Право“ и със специализации по „Правораздаване“ и „Международно морско право“. Допълнително специализира „Фирмена сигурност“.
По-голямата част от юридическата й практика е преминала в различни военни формирования на Генералния щаб на Българската армия и в Администрацията на Министерство на отбраната.  От месец януари 2009 г. е приета в Софийска адвокатска колегия, и вписана като редовен член.
В момента практикува в сферата на Гражданското и Административното право.
За Адвокат Дучева правото е Призвание, за да бъдат адвокатите в услуга на нацията и да отстояват правата на гражданското общество.


Адвокат Петьо СлавовАдвокат Петър Славов е завършил право в Юридически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1994)  и от 2003г. е член на на Адвокатска колегия – гр. София. Неговата практика включва Конкурентно право (концентрации на стопанска дейност, картели, злоупотреба с монополно или господстващо положение, нелоялна конкуренция), Телекомуникационно право, Административно право, Обществени поръчки и концесии, процесуално представителство пред съдебни и административни органи ( ВАС, КЗК и др.).
Има богат опит в работата с Център за стратегически изследвания – ХХІ век – експерт по правни въпроси (1996–1997), член е на ЦИК за 38-ото НС (1997–2001), член е на ЦИК за 39-ото НС (2001) и е заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията – (1997–2003)
Езици: Английски, руски език


Адвокат Мария ГеоргиеваМария Георгиева е юрист по образование и работи като адвокат над 15 години. Завършила е право в Юридическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и живее и практикува в Благоевград. Работи предимно в областта на наказателното право. Тя е член на Адвокатска колегия – гр. Благоевград и неин секретар.

Адвокат Мария Георгиева е част от инициатива на местната адвокатска колегия за учередяване на Регионален център за безплатна правна помощ за социално слаби, в който се предлагат правни консултации и услуги на граждани в неравностойно положение.

Владее руски език.