Отворено писмо с искане за дисциплинарно производство срещу адв. Момчил Мондешки

Отворено писмо с искане за дисциплинарно производство срещу адв. Момчил Мондешки

___________________ Висш адвокатски съвет вх. № 2411 20.10.2016 ул. Калоян №1А До ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ До Съвета на Адвокатска колегия–Стара Загора До Всички адвокати в Република България ОТВОРЕНО ПИСМО Уважаеми колеги, Ние, долуподписаните адвокати, учредители на Инициативен комитет за адвокатска…

Отворено писмо до 43-то Народно събрание

Отворено писмо до 43-то Народно събрание

до ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 43- тото НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ до: Председателя на Парламентарна група на ПП ГЕРБ до: Председателя на Парламентарната група на „БСП лява България“  до: Председателя на  Парламентарната група „Движение за права и свободи“ до: Председателя на Парламентарната група „Реформаторски…

Отворено писмо до Председател на Висшия адвокатски съвет

Отворено писмо до Председател на Висшия адвокатски съвет

до г- жа Ралица Негенцова Председател на  ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ копие: до всички медии ОТВОРЕНО ПИСМО УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, Ние, долуподписаните български адвокати, представляващи Изпълнителния съвет на Инициативен комитет за адвокатска реформа /ИКАР/ Ви сезираме, за да предприемете действия по…

Правила за членство, структура и взимане на решения от ИКАР

Правила за членство, структура и взимане на решения от ИКАР

1. Основен документ за организацията на работа на ИКАР са настоящите правила. 2. Член на ИКАР може да бъде всеки адвокат (в това число младши адвокат), подал писмено искане по електронен път чрез сайта или чрез ФБ – страницата на…

Програмна декларация

Програмна декларация

Уважаеми колеги, Ние, българските адвокати, имаме привилегията и отговорността да упражняваме единствената свободна професия, регламентирана в Българската Конституция – чл.134, който прокламира върховните принципи на независимост, свобода и самоуправление на българската адвокатура като гаранция за спазване на законността, човешките права…