Ние, адвокатите от ИКАР смятаме, че реформата в българската адвокатура задължително налага промяна в устройствения Закон за адвокатурата. През януари 2015 г. в Народното събрание бе внесен проект за неговото изменение и допълнение, който бе яростно атакуван от нотариуси, счетоводители, бизнес-организации и синдикати. Те внушаваха на гражданите, че адвокатите искат да бъдат монополисти на пазара на консултантските услуги и че с измененията се застрашава националната сигурност. Законопроектът не беше посрещнат еднозначно и от самите адвокати и до разпускането на 43-то НС така и не беше разгледан в пленарна зала.

Във Висшия адвокатски съвет е създадена работна група, която да координира работата по изготвянето на нов законопроект, като стикова различните предложения.

Представяме на вашето внимание един завършен законопроект, изготвен от нашия член адвокат Борислав Вълчев, който може да стане основа за бъдещите обсъждания: https://docs.google.com/…/1x8cW_2S2La5byVdugOWXJGar50I…/edit
https://drive.google.com/file/d/0B6wzsQpVgMjmT2hzazE2Mmh4ZlE/view

ИКАР поощрява всяка форма на публичност и дискусии по необходимите промени, доколкото главна причина за неприемането на миналия проект беше липсата на предварително обществено обсъждане.

Нужна е промяна в устройствения Закон за адвокатурата