До Висшия Адвокатски съвет
До Адвокатските колегии

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Във връзка със „Сигнал“, изпратен до ВАдвС и адвокатските колегии и получен на 13.11.2017 г., подписан от Петър Петров с адрес гр. София, бул. „Витоша“ №172

Уважаеми членове на Висшия адвокатски съвет, уважаеми членове на органите на адвокатските колегии,

В посочения „сигнал“ се излагат неверни твърдения и се правят манипулативни внушения по отношение дейността на ИКАР – Инициативния комитет за адвокатска реформа.

ИКАР няма и никога не е имал нищо общо с посочените в сигнала адвокати Христо Иванов и Радан Кънев, с партия „Да, България“ и с политическите процеси въобще. Целите на ИКАР са посочени на нашия интернет-сайт и са в посока единствено за реформа в адвокатурата и в съдебната система. За адвокатите е ясно, и това напоследък се признава публично от ръководните органи на адвокатурата, че съдебната реформа е именно и неин ангажимент. Включително този ангажимент бе изтъкнат и от трибуните на честванията за 120-та годишнини на Пловдивската адвокатска колегия и на Софийската адвокатска колегия. Ние работим в тази насока.

Молим, Висшият адвокатски съвет и ръководствата на колегиите да се разграничат категорично от подобни нелепи опити за компрометиране доброто име на десетки адвокати – учредители и членове на ИКАР.

Молим също, да ни бъде предоставена информация за подалото сигнала лице – ако такова в действителност съществува, за да защитим правата си, като същото бъде поканено пред съответните органи на САК да обясни защо набърква името на ИКАР в сигнала си и с какви данни разполага за “обвързаностите”, които ни приписва.

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА АДВОКАТСКА РЕФОРМА

ОПРОВЕРЖЕНИЕ