Стани член на ИКАР като попълниш следното заявление за регистрация. След подаване на заявлението ще се свържем с Вас във възможно най-кратък срок.

Имало ли е дисциплинарно производство, образувано срещу Вас, което е довело до санкция? (задължително)

Били ли сте част от ръководните органи на Адвокатурата? (задължително)

В кой университет сте завършили право? (задължително)

Практикувате ли в град, различен от града на Колегията, на която сте член? (задължително)

В коя от дейностите, заложени в програмата на ИКАР бихте били най-полезни? (задължително)

Имали ли сте предложения и/или инициативи за промени в адвокатурата? Ако отговорът Ви е "ДА", моля опишете ги накратко в след като попълните адреса си по-долу. (задължително)

С изпращането на тази форма изразявам волята си да стана член на ИКАР и декларирам, че приемам Програмната декларация и Правилата за членство. (задължително)