Членове на ИКАР

адвокат Александър Пелев – Софийска Адвокатска колегия

адвокат Борислав Вълчев – Софийска Адвокатска колегия

адвокат Валентина Каменарска – Софийска Адвокатска колегия

адвокат Велислав Величков – Софийска Адвокатска колегия

адвокат Георги Гайдаров – Софийска Адвокатска колегия

адвокат Георги Попов – Софийска Адвокатска колегия

адвокат Грета Ганева – Софийска Адвокатска колегия

адвокат Деница Колева – Корновска – Адвокатска колегия – гр. Варна

адвокат Десислава Каменова – Софийска Адвокатска колегия

адвокат Емил Симеонов – Софийска Адвокатска колегия

адвокат Ива Згурова – Шопова – Софийска Адвокатска колегия

адвокат Иван Димитров – Адвокатска колегия – гр. Благоевград

адвокат Ирена Александрова – Адвокатска колегия – гр. Видин

адвокат Камен Костакиев – Софийска Адвокатска колегия

адвокат Мария Георгиева – Адвокатска колегия – гр. Благоевград

адвокат Маринела Ашикова – Софийска Адвокатска колегия

адвокат Мирослав Мичев – Софийска Адвокатска колегия

адвокат Наталия Вецова – Адвокатска колегия – гр. Русе

адвокат Николина Василева – Петкова  – Софийска Адвокатска колегия

адвокат Пепа Марникас – Софийска Адвокатска колегия

адвокат Петромир Кънчев – Софийска Адвокатска колегия

адвокат Петьо Славов – Софийска Адвокатска колегия

адвокат Пламен Борисов – Адвокатска колегия – гр. Перник

адвокат Пламен Петков – Софийска Адвокатска колегия

адвокат Румен Петров – Софийска Адвокатска колегия

адвокат Румяна Нехризова – Софийска Адвокатска колегия

адвокат Руска Дучева – Софийска Адвокатска колегия

адвокат Христо Бонев – Адвокатска колегия – гр. Габрово

адвокат Светла Миланова – Христова – Софийска Адвокатска колегия

адвокат Станислав Бахчеванов – Адвокатска колегия – гр. Пловдив

адвокат Стефан Левашки – Адвокатска колегия – гр. Пловдив

адвокат Стефания Гичева – Софийска Адвокатска колегия

адвокат Явор Харизанов – Софийска Адвокатска колегия

адвокат Росен Димитров– Пловдивска Адвокатска колегия

адвокат Симеон Стойчев – Софийска адвокатска колегия

адвокат Добрин Згуров – Софийска адвокатска колегия

адвокат Адриана Балева – Софийска адвокатска колегия

адвокат Димитър Марев – Смолянска адвокатска колегия

адвокат Поли Георгиева – Добричка адвокатска колегия

адвокат Милена Миткова – Софийска адвокатска колегия

адвокат Велик Гогов – Благоевградска адвокатска колегия

адвокат Александър Иванов – Софийска адвокатска колегия