ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА АДВОКАТСКА РЕФОРМА

 

 

ОБРЪЩЕНИЕ ДО АДВОКАТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми колеги български адвокати,

Измина половин година от учредяването на ИКАР. За краткото време на своето съществуване нашият Инициативен Комитет успя да проведе няколко успешни инициативи в полза на развитието на българската адвокатура. В същото време, стремежът ни да работим за положителна промяна на нашата любима професия доведе до някои изводи за бъдещето на адвокатската реформа:

Отчитаме, че за да осъществи своите цели, ИКАР неизменно застъпва подхода за национално обединяване на всички български адвокати;

Факт е, че българските адвокати имаме привилегията и отговорността да упражняваме единствената свободна професия, регламентирана в Българската Конституция. Водена от върховните принципи на независимост, свобода и самоуправление, българската адвокатура е гаранция за защита на интересите на гражданите и юридическите лица, за спазване на законността, човешките права и свободи. Това ни дава реална възможност да участваме пълноценно във всяка сфера на обществения живот;

Необходимо е да продължим историческата българска традиция адвокатите винаги да са дейни и свободни хора, да са сред водачите на обществото като държавници, политици, общественици и благотворители;

Отказваме да стоим безучастни пред актуалните проблеми на гражданското общество и държавата, сред които е недовършената съдебна реформа;

Желаем да сме полезни на обществото и държавата;

Стремим се първо да подредим собствения си „дом“, като започнем от нормативната база и завършим с решително преодоляване на проблема с пасивността и непрозрачността в дейността на ръководните органи на адвокатурата;

Готови сме да се борим с нелоялната конкуренция, отрицателните нагласи на обществото и с липсата на истинска държавност;

Убедени сме от нашия собствен опит и историята на отделните адвокатски групи и сдружения в последните няколко години, че когато няма обединение в името на всеобхватни реформи в адвокатурата, всякакви опити за промяна на професията ни са обречени на неуспех;

Осъзнаваме, че осъществяването на реформата в българската адвокатура не е възможно без национална представителност.

Водени от всичко това, на свое редовно Общо събрание на 18 март 2017 г. в София, решихме Инициативният комитет за адвокатска реформа да предложи на всички колеги адвокати от цяла България в срок до 30.09.2017 г. да учредим НАЦИОНАЛНО Сдружение на адвокатите, което да заработи в обществена полза.

Обръщаме се с това предложение към всички български адвокати, които се стремят към промени в нашата гилдия. Желаем заедно с тях да учредим това национално сдружение и ги каним да участват в него на равнопоставени начала.

Търсим и предлагаме сътрудничество на всички адвокати и техни формирования, които реално подкрепят осемте принципа от Програмната декларация на ИКАР. Нека припомним някои от най-важните цели, които си поставяме:

  1. Да насърчаваме прякото участие на адвокатите в дейността и управлението на адвокатурата чрез редовното провеждане на предварителни обсъждания по въпроси от съществено значение за адвокатурата, като се регламентира възможността адвокати да инициират производства пред Висшия адвокатски съвет по въпроси от кръга на неговата компетентност, включително за атакуване на незаконосъобразни или противоконституционни нормативни актове, тяхното тълкуване и прилагане;
  2. Да предложим и отстояваме правна рамка за нова уредба на адвокатската професия в съответствие с актуалните обществени отношения, не само с нов Закон за адвокатурата, но и с промени в ЗСВ, процесуалните закони и всички нормативни актове, касаещи пълноценната и квалифицирана реализация на правата и законните интереси на гражданите и организациите;
  3. Да настояваме за ясна нормативна регламентация на дейността и отговорностите на всички органи на адвокатурата, както и за максимална прозрачност, отчетност и контрол над тяхната работа, актове и действия;

Защо е необходимо национално обединение на адвокатите в България?

В годините на прехода българските адвокати бяхме натикани в ъгъла на общественото пространство и доверие. Не и без мълчаливото съгласие на органите, които са призвани да отстояват нашите права и обществен имидж. Ето защо е необходим коректив на официалните органи на адвокатурата. Алтернатива, която да защитава интересите на адвокатите, когато избраните за това не го правят.

Нашето убеждение и цел е всички колеги български адвокати да участват активно в учредяването на националното сдружение и да излъчат свои представители на учредителното събрание.

В най-скоро време ще предложим график и комуникационна стратегия за създаването на националното сдружението и ще очакваме Вашите мнения, идеи и предложения.

Нека помним, че винаги в началото „Tantae molis erat” („Трудно се полагат основите”), знаем, че „Tandem bona causa triumphat” („Накрая добрата кауза побеждава”)!

 

 

ОБРЪЩЕНИЕ ДО АДВОКАТИТЕ В БЪЛГАРИЯ