Автор Тема: ПРЕДЛОЖЕНИЕ за допълнение на Закона за адвокатурата  (Прочетена 2032 пъти)

Plamen Kirilov

 • Член на ИКАР
 • Адвокат
 • ******
 • Публикации: 26
 • Рейтинг: +5/-0
  • Профил

Уважаеми Колеги,

1. Във връзка с кампанията по обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, бих желал да предложа законодателно въвеждане на правен механизъм, свързан с увеличаване на възможностите за събиране на адвокатските възнаграждения по водени съдебни и изпълнителни дела. Предложението ми основавам на наблюдения от практиката (както свои, така и на наши колеги), свързани с деликатния въпрос по договарянето и събирането на адвокатските възнаграждения.

Към момента, принципът който е залегнал в процесуалните закони във връзка с присъждане на адвокатски възнаграждения като част от деловодните разноски, в полза на „спечелилата” страна е, че такива се присъждат само и единствено на страната (с изключение на механизма при предоставяне на безплатна процесуална помощ по реда на чл. 38 ал.2 ЗАдв), а не на адвоката който представлява страната, и то само доколкото са представени в съда доказателства за реалното заплащане на адвокатското възнаграждение. В случаите когато възнаграждението е само договорено, но не е платено, или е частично платено, спечелилата спора страна е лишена от възможността за компенсация на това, което ще плати на адвоката си в бъдеще, във връзка с конкретното дело.

Липсата на ясна и работеща законова уредба на случаите в които адвокатското възнаграждение (или част от него) не е платено на адвоката до приключването на конкретното дело (в случай че то е спечелено, или частично спечелено от клиента, при което той има правото на компенсация (съответно – частична компенсация) за разноските си, но е договорено бъдещо плащане, или липсва договор относно плащането но е налице валидно упълномощаване и делото е водено с участието на адвоката, предпоставя напрежение в отношенията между адвоката и неговия клиент. Ако се цели по-пълно прилагане на принципа за компенсация на деловодните разноски, и на принципа за възмездяване на адвокатския труд, според мен би следвало да се приемат някои законови промени в тази посока. Убеден съм че ВСИЧКИ работещи адвокати ще разберат смисълът на проблема, и идеята за неговото решаване. Предлагам следния вариант:

В Чл. 36 се създават следните разпоредби:

1. Нова алинея (5): „Когато се присъждат разноски по съдебни дела според техния изход, или се събират разноски по изпълнителни дела, в полза на клиент на адвоката, разноските за адвокатско възнаграждение (или съответната част от тях, в случаи на частично присъждане на разноски) се присъждат директно в полза на адвоката, в следните случаи:

а) Ако липсва договорено адвокатско възнаграждение и няма данни такова да е платено от клиента на адвоката – присъжда се такова възнаграждение съгласно минимума по Наредбата по чл. 36 алинея (2) от този закон (а при частично присъждане на разноски – съответната част от този размер).

б) Ако липсва договорено адвокатско възнаграждение, но има данни такова да е платено частично от клиента на адвоката – присъжда се възнаграждение в размер на разликата между платеното от клиента, и остатъка до размера съгласно минимума по Наредбата по чл. 36 алинея (2) от този закон (а при частично присъждане на разноски – съответната част от този размер). В този случай в полза на клиента се присъждат разноските за адвокатско възнаграждение (или съответната част от тях), за каквито има данни по делото че клиентът е платил на адвоката.

в) Ако е налице договорено адвокатско възнаграждение и няма данни такова да е платено от клиента на адвоката – присъжда се възнаграждение в размера на договореното (съответно – намален размер, ако са налице предвидените в закона основания за прекомерност на адвокатското възнаграждение). Ако са налице основания за прекомерност, в полза на адвоката се присъжда възнаграждение в размера по Наредбата по чл. 36 алинея (2) от този закон. При частично присъждане на разноски поради частично уважаване или отхвърляне на претенцията, в полза на адвоката се присъжда съответната част от този размер.

г) Ако е налице договорено адвокатско възнаграждение, но има данни такова да е платено частично от клиента на адвоката – присъжда се възнаграждение в размера на разликата между платеното от клиента, и остатъка до размера на договореното (съответно – до намаления размер, ако са налице предвидените в закона основания за прекомерност на адвокатското възнаграждение). Ако са налице основания за прекомерност, в полза на адвоката се присъжда възнаграждение в размер на разликата между частично платеното, и размера по Наредбата по чл. 36 алинея (2) от този закон. При частично присъждане на разноски поради частично уважаване или отхвърляне на претенцията, в полза на адвоката се присъжда съответната част от този размер, като се извади сумата на вече платеното от клиента. В този случай в полза на клиента се присъждат разноските за адвокатско възнаграждение (или съответната част от тях), за каквито има данни по делото че клиентът е платил на адвоката”.

2. Нова алинея (6): „В случаите по предходната алинея, ако адвокатът заяви изрично пред съда преди постановяване на съдебния акт с който се присъждат разноските, че не желае да се ползва от правата си по предходната алинея, той има правото да търси неплатеното възнаграждение от своя клиент по общия ред”.

адв. Пл. Кирилов, САК

Gaidarov

 • Изпълнителен съвет
 • Старши
 • *****
 • Публикации: 68
 • Рейтинг: +6/-0
  • Профил
Има идея ИКАР да създаде екип, който да работи и предложи идеи за промени в ЗА. Същевременно според мен най-добрият вариант е да се приеме изцяло нов ЗА.
В този аспект как е по-добре да се действа? Тук да се нахвърлят някакви идеи или да се имплементират в нов текст. Според мен част от промените в ЗИДЗА са добри и трябва да се запазят, затова нека да качим ЗИДЗА тук и да започнат дискусии по него?

Борислав Вълчев

 • Изпълнителен съвет
 • Адвокат
 • *****
 • Публикации: 8
 • Рейтинг: +2/-0
 • Председател на ИКАР
  • Профил
има взето съгласно Правилата решение на ИКАР да изработи собствен законопроект за изменение и допълнение на ЗИДЗА, като всеки желаещ член даде конкретни предложения. Дотук са постъпили 3 - мое, с което се ангажирам да предложа конкретен текст за дефинирането на адвокатската работа, съответно забрана за извършването й от неадвокати и административно-наказателна отговорност;  Детелина Филипова също заяви, че ще предложи текст по тези въпроси, както и Владимир Дончев каза, че ще се ангажира с изменение на ЗА в частта му избор на ръководни органи, за да стане възможно електронното гласуване. Всички останали текстове от ЗА стоят отворени за предложения за изменението им. Ако не постъпят други конкретни предложения, с конкретни формулирани текстове, ще мислим дали, предлагайки завършения законопроект на ВАдвС и въобще на обществеността за дискусия, дали да не формулираме и други изменения, стъпвайки на някои от сполучливите идеи в неуспелия законопроект за ЗИДЗА.

Clover

 • Член на ИКАР
 • Адвокат
 • ******
 • Публикации: 29
 • Рейтинг: +1/-0
  • Профил
.
« Отговор #3 -: Март 21, 2017, 06:00:23 pm »
.
« Последна редакция: Юни 28, 2017, 05:59:35 pm от Clover »

Clover

 • Член на ИКАР
 • Адвокат
 • ******
 • Публикации: 29
 • Рейтинг: +1/-0
  • Профил
.
« Отговор #4 -: Март 21, 2017, 06:07:33 pm »
.
« Последна редакция: Юни 28, 2017, 05:56:11 pm от Clover »

Clover

 • Член на ИКАР
 • Адвокат
 • ******
 • Публикации: 29
 • Рейтинг: +1/-0
  • Профил
.
« Отговор #5 -: Март 21, 2017, 06:30:16 pm »
.
« Последна редакция: Юни 28, 2017, 05:52:58 pm от Clover »

Gaidarov

 • Изпълнителен съвет
 • Старши
 • *****
 • Публикации: 68
 • Рейтинг: +6/-0
  • Профил
Все още въпросът с резултатите ия хонорар не е уточнен. Преди няколко години имахме казус и съда в решението си каза, че доколкото разноските по резултатите ия хонорар не са платени, то следва да не се присъждат. Тук възниква и въпроса Кой отговаря за тях, страната която ги дължи и доколко може да бъде обвързана другата страна?

Plamen Kirilov

 • Член на ИКАР
 • Адвокат
 • ******
 • Публикации: 26
 • Рейтинг: +5/-0
  • Профил
Колега Кирилов, идеите ви за присъждане на разноски са толкова радикални, че ме хвърлихте в потрес. Адвокатът трява да си е взел възнаграждението, за да е свободен и независим, иначе би бил изкушен. Ако не го е взел, не работи /както правим ние примерно в нашата кантора след достатъчно "завличания"/. Не може да се нарушат според мен, два принципа: че страната именно има право на разноски, а не нейният адвокат и те както знаем са с обещетителна функция /или това си спомням, че беше/ и втория - че трябва да са направени /сторени/. Но пък мислите. Браво!
Да де, зная го принципа който сега работи. Проблемът обаче е малко по-голям от принципа, и действителността в която живеем въобще не й пука за "принципа". НИЕ трябва да се приспособяваме към: 1. Крайно обедняло общество без възможности за плащане на адвокатски хонорари /говоря за цялата провинция с изключение на може би 4-5 по-големи градове/. 2. Крайно непредсказуема съдебна система и администрация, чиито "услуги" ние "продаваме" в крайно бедното общество. Съдът и администрацията, с качеството си на работа, ИЗОБЩО не стимулират народа да си плаща всичките разноски авансово. Народът често разсъждава така: "Делото ще ми струва 3000 лв. Ако с тези пари си купя фишове от тотото, или търкащи билетчета, шансът да спечеля 6 цифрена сума е значително по-блазнещ от несигурния резултат от инвестиция в съдебно дело, която вероятно ще ми донесе полза от да речем 15 000 лв., ама шансът е винаги под 50 %". ТАКА разсъждава н.в. народа, и въобще не му пука за мнението на адвокатурата и на закона за "принприсъждането на разноските". Не рядко съм се чувствал като викач пред казино - да завръщам минувачите да влязат и да си пробват късмета да видят Темида какво ще благоволи да им даде.... Предложението ми НЕ ИЗКЛЮЧВА принципа на пропорционално възмездяване на спечелилата страна за разноски. Не е и нов по отношение на директното присъждане на разноски в полза на адвоката - има го и сега в хипотезата на безплатната адвокатска помощ. Предложението само дава по-вече избори на адвоката, от кого и кога да си търси хонорара.... Дори и в сегашния ЗАдв НЯМА принцип, да си събираме парите в аванс. Предложението НЕ поставя условие да се присъждат адвокатски разноски при загуба на делото... Нищо ново под слънцето, само по-вече чадъри, та да има за по-вече плажуващи ;) Благодаря че все пак сте прочели какво съм написал...

Clover

 • Член на ИКАР
 • Адвокат
 • ******
 • Публикации: 29
 • Рейтинг: +1/-0
  • Профил
.
« Отговор #8 -: Март 22, 2017, 09:27:32 am »
.
« Последна редакция: Юни 28, 2017, 05:56:48 pm от Clover »

Clover

 • Член на ИКАР
 • Адвокат
 • ******
 • Публикации: 29
 • Рейтинг: +1/-0
  • Профил
А, иначе, да, би било добре в самия ЗА да се впише, че адвокатското възнаграждение е платимо авансово. За сега това стои само в наредбата ни, което пак е нещо, де.

Plamen Kirilov

 • Член на ИКАР
 • Адвокат
 • ******
 • Публикации: 26
 • Рейтинг: +5/-0
  • Профил
Пускаме списък между нас и всеки посочва това, което ще работи - текстове от закона, инициативи. Така ще видим къде имаме съвпадения и на практика ще се сформират работните групи по "интереси" :). В група по ЗА по възможност има и чуждоговорящ, защото може да наложи да се чете и чуждо законодателство. След обсъждане помежду си, групите пускат въпросите си във ФОБА. От обсъжданията се дефинира изменения/новия текст и заедно с обсъждането се "закача" за сега явно тук в тема /примерно чл. 1 от ЗА/. После се обсъжда между нас и пак обсъждането се "закача". Така виждам аз нещата. Предлагайте!

ПОДКРЕПЯМ НАПЪЛНО. Дайте моля, инициативите, да заявяваме кой - какво.... :)

Адвокат Огняроинтелигент Георгиев

 • Член на форума
 • *
 • Публикации: 3
 • Рейтинг: +1/-0
  • Профил
Бих се ангажирал с регламентирането на реда на възстановяване на адвокатски права след изтекло дисциплинарно наказание - сега има празнота...