Автор Тема: Искане САК  (Прочетена 844 пъти)

Gaidarov

  • Изпълнителен съвет
  • Старши
  • *****
  • Публикации: 68
  • Рейтинг: +6/-0
    • Профил
Искане САК
« -: Юли 05, 2017, 01:21:38 pm »
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА САС

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА САС

ОТКРИТО ПИСМО

Уважаеми г-н Председател, Уважаеми колеги – членове на САС,

На 28.06.2017г, в длъжност встъпиха новоизбраният Председател и членовете на Софийския адвокатски съвет. Използваме настоящото писмо да Ви поздравим с встъпването в резултат на успешно проведените избори, като пожелаваме много успехи и дръзновение във Вашата дейност, насочени към защита на адвокатите - членове на САК.
Обръщаме се към Вас във връзка със скандалната Заповед № РД-01-2239/13.06.2017г. на Председателя на Софийски градски съд, с която са утвърдени Правила за административно обслужване на граждани и юридически лица в СГС. Считаме, че заповедта по своята същност е нищожна и незаконосъобразна, с нея по абсолютно недопустим начин се нарушават правата на адвокатите и техните клиенти в противоречие на разпоредбата на член 134 от Конституцията на Република България, член 31 от Закона за адвокатурата, процесуалните закони и ПАРОАВАС.

Посочената заповед, чрез утвърдените с нея правила, предвиждат множество незаконосъобразни промени, които ние по никакъв начин не можем да приемем и следва НЕЗАБАВНО ДА РЕАГИРАМЕ КАТО АДВОКАТИ, КОЕТО И БЕ НАПРАВЕНО ОТ НАС.
Тук ще посочим основните според нас противоречия, които са свързани с: ограничаване във времеви порядък от работното време на съда на всякакви видове справки; при липса на изрично пълномощно да се прилагат молби, в които да се дефинира правен интерес за достъп до дело, като достъпът до него да бъде в зависимост от волята на съдията; забрана за снимане и фотографиране на документи от делата; подаване на молби за снабдяването ни с незаверени преписи от документите, приложени към делата.
Предвид изложеното и на основание член 89, ал. 1, т. 5 ЗА, се обръщаме към Вас и Вашите колеги от САС, за да упражните законово вменените Ви правомощия и да предприемете действия, защитаващи професионалните права, честта и достойнството на членовете на колегията. Безспорно е, че цитираната Заповед ограничава и затруднява работата на адвокатите в СГС, поставя ги в едно недостойно и унизително положение, което противоречи на всички нормативни актове и на Конституцията на Република България.

С оглед на горното, като наши представители, КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАМЕ НЕЗАБАВНО ДА ИЗРАЗИТЕ ПОЗИЦИЯ И НЕСЪГЛАСИЕ С ТАЗИ ЗАПОВЕД. НАСТОЯВАМЕ НЕЗАБАВНО ДА ИЗИСКАТЕ СРЕЩА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СГС С ИСКАНЕ ДА ОТМЕНИ ИЛИ ИЗМЕНИ ЗАПОВЕДТА В ЧАСТТА, ОГРАНИЧАВАЩА ПРАВАТА НА АДВОКАТИТЕ.

Ако такива действия по отношение на отмяна или изменение на заповедта не бъдат предприети от Председателя на СГС, Ви ПРИЗОВАВАМЕ, в името на защитата на правата на Вашите членове, с чийто членски внос се издържа САК, ДА БЪДЕ АТАКУВАНА ТАЗИ ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА СЪДЕБНИЯ КОНТРОЛ.

Уведомяваме Ви, че вече има подадени няколко жалби срещу тази заповед от отделни адвокати, членове на ИКАР, но основна цел и задача на местните органи на управление на Адвокатурата, в частност на САС, е да не допускат подобни действия на други институции, публично да се разграничат от тях и да се борят за отмяна на незаконосъобразни техни актове. Тези жалби са изключително задълбочени и декларираме, че сме готови да ги предоставим, за да бъдете подпомогнати в организиране на защитата срещу цитираната незаконосъобразна заповед.

Считаме, че всеки един адвокат, както и член на ръководните органи на Адвокатурата, в своята дейност трябва да се води от интересите на клиентите и в съдилищата следва да се предоставят такива условия, при които адвокатът да има реална възможност да реализира в пълен обем законовите си правомощия. Считаме също, че органите на Адвокатурата, в частност САК, трябва да следят и веднага да реагират на всички опити и действия за ограничаване на правата на адвокатите и затрудняване на работата им. САС следва да бъде радетел за спазване на законността и защита на правата на адвокатите, което може да се реализира САМО И ЕДИНСТВЕНО с активни действия, ясно и точно изразена гражданска и юридическа позиция.

С оглед на горното, настояваме и изискваме с това открито писмо НЕЗАБАВНО ДА СЕ ДОКЛАДВА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА ЗАСЕДАНИЕ НА САС да се вземе решения за действия, които да бъдат обявени публично.


04.07.2017 г. С уважение: