Нужна е промяна в устройствения Закон за адвокатурата

Ние, адвокатите от ИКАР смятаме, че реформата в българската адвокатура задължително налага промяна в устройствения Закон за адвокатурата. През януари 2015 г. в Народното събрание бе внесен проект за неговото изменение и допълнение, който бе яростно атакуван от нотариуси, счетоводители,…

Старозагорската адвокатска колегия проверява адв. Мондешки

Старозагорската адвокатска колегия проверява Мондешки, но вероятно ще се спаси с давност (допълнена) Тази статия е част от темата “Яневагейт”. Адвокатската колегия в Стара Загора е започнала проверка по Закона за адвокатурата дали има основание за дисциплинарно производство спрямо Момчил…

Отворено писмо с искане за дисциплинарно производство срещу адв. Момчил Мондешки

Отворено писмо с искане за дисциплинарно производство срещу адв. Момчил Мондешки

___________________ Висш адвокатски съвет вх. № 2411 20.10.2016 ул. Калоян №1А До ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ До Съвета на Адвокатска колегия–Стара Загора До Всички адвокати в Република България ОТВОРЕНО ПИСМО Уважаеми колеги, Ние, долуподписаните адвокати, учредители на Инициативен комитет за адвокатска…

Отворено писмо до 43-то Народно събрание

Отворено писмо до 43-то Народно събрание

до ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 43- тото НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ до: Председателя на Парламентарна група на ПП ГЕРБ до: Председателя на Парламентарната група на „БСП лява България“  до: Председателя на  Парламентарната група „Движение за права и свободи“ до: Председателя на Парламентарната група „Реформаторски…

Отворено писмо до Председател на Висшия адвокатски съвет

Отворено писмо до Председател на Висшия адвокатски съвет

до г- жа Ралица Негенцова Председател на  ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ копие: до всички медии ОТВОРЕНО ПИСМО УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, Ние, долуподписаните български адвокати, представляващи Изпълнителния съвет на Инициативен комитет за адвокатска реформа /ИКАР/ Ви сезираме, за да предприемете действия по…

Правила за членство, структура и взимане на решения от ИКАР

Правила за членство, структура и взимане на решения от ИКАР

1. Основен документ за организацията на работа на ИКАР са настоящите правила. 2. Член на ИКАР може да бъде всеки адвокат (в това число младши адвокат), подал писмено искане по електронен път чрез сайта или чрез ФБ – страницата на…