Нужна е промяна в устройствения Закон за адвокатурата

Ние, адвокатите от ИКАР смятаме, че реформата в българската адвокатура задължително налага промяна в устройствения Закон за адвокатурата. През януари 2015 г. в Народното събрание бе внесен проект за неговото изменение и допълнение, който бе яростно атакуван от нотариуси, счетоводители,…

Отворено писмо с искане за дисциплинарно производство срещу адв. Момчил Мондешки

Отворено писмо с искане за дисциплинарно производство срещу адв. Момчил Мондешки

___________________ Висш адвокатски съвет вх. № 2411 20.10.2016 ул. Калоян №1А До ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ До Съвета на Адвокатска колегия–Стара Загора До Всички адвокати в Република България ОТВОРЕНО ПИСМО Уважаеми колеги, Ние, долуподписаните адвокати, учредители на Инициативен комитет за адвокатска…

Отворено писмо до 43-то Народно събрание

Отворено писмо до 43-то Народно събрание

до ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 43- тото НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ до: Председателя на Парламентарна група на ПП ГЕРБ до: Председателя на Парламентарната група на „БСП лява България“  до: Председателя на  Парламентарната група „Движение за права и свободи“ до: Председателя на Парламентарната група „Реформаторски…

Отворено писмо до Председател на Висшия адвокатски съвет

Отворено писмо до Председател на Висшия адвокатски съвет

до г- жа Ралица Негенцова Председател на  ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ копие: до всички медии ОТВОРЕНО ПИСМО УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, Ние, долуподписаните български адвокати, представляващи Изпълнителния съвет на Инициативен комитет за адвокатска реформа /ИКАР/ Ви сезираме, за да предприемете действия по…

Програмна декларация

Програмна декларация

Уважаеми колеги, Ние, българските адвокати, имаме привилегията и отговорността да упражняваме единствената свободна професия, регламентирана в Българската Конституция – чл.134, който прокламира върховните принципи на независимост, свобода и самоуправление на българската адвокатура като гаранция за спазване на законността, човешките права…