Правила за членство, структура и взимане на решения от ИКАР

Правила за членство, структура и взимане на решения от ИКАР

1. Основен документ за организацията на работа на ИКАР са настоящите правила. 2. Член на ИКАР може да бъде всеки адвокат (в това число младши адвокат), подал писмено искане по електронен път чрез сайта или чрез ФБ – страницата на…