Нужна е промяна в устройствения Закон за адвокатурата

Ние, адвокатите от ИКАР смятаме, че реформата в българската адвокатура задължително налага промяна в устройствения Закон за адвокатурата. През януари 2015 г. в Народното събрание бе внесен проект за неговото изменение и допълнение, който бе яростно атакуван от нотариуси, счетоводители,…

Отворено писмо до Председател на Висшия адвокатски съвет

Отворено писмо до Председател на Висшия адвокатски съвет

до г- жа Ралица Негенцова Председател на  ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ копие: до всички медии ОТВОРЕНО ПИСМО УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, Ние, долуподписаните български адвокати, представляващи Изпълнителния съвет на Инициативен комитет за адвокатска реформа /ИКАР/ Ви сезираме, за да предприемете действия по…

Правила за членство, структура и взимане на решения от ИКАР

Правила за членство, структура и взимане на решения от ИКАР

1. Основен документ за организацията на работа на ИКАР са настоящите правила. 2. Член на ИКАР може да бъде всеки адвокат (в това число младши адвокат), подал писмено искане по електронен път чрез сайта или чрез ФБ – страницата на…